Wat is ergotherapie?

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u niet meer alles kunt doen. Dat kan te maken hebben met ouderdom of een ongeluk dat u heeft gehad. Maar ook door een ziekte kunnen bepaalde activiteiten niet meer vanzelfsprekend zijn.

Ergotherapie Eindhoven helpt u weer op weg
De ergotherapeut kijkt hoe u de dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn zoals aankleden of het eten van een maaltijd. Maar het kunnen ook activiteiten zijn waar meer bij komt kijken. Denk hierbij aan het bijhouden van het huishouden of het zorgen voor uw partner of gezin. Kortom, de ergotherapeut zorgt ervoor dat u de activiteiten weer kunt uitvoeren die voor u belangrijk zijn.

Welke middelen zet de ergotherapeut in?
Tijdens de behandelingen kijkt de ergotherapeut wat u zelf nog kunt uitvoeren. Dit kan betekenen dat u wordt geleerd iets op een andere manier te doen. In andere gevallen is een hulpmiddel nodig om een handeling weer uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt gekeken hoe de omgeving zo goed mogelijk ingezet kan worden. Een voorbeeld hiervan is dat er in de woning aanpassingen komen, waardoor u weer zelfstandiger kan functioneren.  

Hoe ziet een ergotherapiebehandeling eruit?
De ergotherapie wordt helemaal afgestemd op uw wensen en de dingen die u belangrijk vindt. Iedereen is tenslotte anders en daardoor is ook iedere situatie anders. De ergotherapeut bespreekt eerst samen met u waar u allemaal tegenaan loopt. Daarna gaat de ergotherapeut bekijken hoe u de dagelijkse activiteiten uitvoert. Zo kan nagegaan worden wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Om een compleet beeld te krijgen is soms overleg nodig met de huisarts, fysiotherapeut of andere specialist.

Als helemaal duidelijk is wat uw wensen zijn en waar u tegenaan loopt, wordt besproken wat met ergotherapie bereikt kan worden. Daarna gaat u samen met de ergotherapeut aan de slag. De ergotherapeut gaat met u oefenen of geeft u advies om bepaalde activiteiten anders aan te pakken. In sommige gevallen zijn hulpmiddelen of aanpassingen in uw omgeving nodig. In die gevallen helpt de ergotherapeut u met de aanvraag en het toepassen van de hulpmiddelen en aanpassingen.

Vragen?
Wilt u meer weten over ergotherapie? Of wilt u weten of ergotherapie u op weg kan helpen? Vul dan het contactformulier  in.