Vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur per jaar aan ergotherapiebehandelingen vergoed. De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien u dit nog niet gebruikt heeft. Neem contact op met uw zorgverzekering voor vragen over het eigen risico of als u precies wilt weten hoeveel uur ergotherapie u vergoed krijgt.

Verwijzing
Ergotherapie Eindhoven is sinds kort ook direct toegankelijk. Dat betekent dat u nu ook zonder verwijsbrief van een arts direct een afspraak kunt maken voor ergotherapie. Wanneer u zich bij de ergotherapie aanmeldt zonder verwijzing, zal er bij de eerste afspraak een korte screening worden afgenomen. Tijdens de screening wordt beoordeeld of de ergotherapeut de juiste behandelaar is voor de hulpvraag en of direct kan worden gestart met de behandeling. Wanneer u wel een verwijzing heeft van uw arts, kunt u ook direct contact met mij opnemen voor een afspraak.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden directe toegang ergotherapie (DTE). Voor verzekerden bij CZ blijft verwijzing door een arts noodzakelijk.