Voor Wie?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die problemen ondervindt bij de uitvoer van de dagelijkse activiteiten. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u niet meer alles kunt doen. Dat kan te maken hebben met ouderdom of een ongeluk dat u heeft gehad. Maar ook door een ziekte kunnen bepaalde activiteiten niet meer vanzelfsprekend zijn.

Ergotherapie Eindhoven richt zich op volwassenen die te maken hebben met neurologische aandoeningen, chronische aandoeningen of ouderdom. Staat uw persoonlijke situatie hier niet tussen? Neem dan contact op met Ergotherapie Eindhoven. 

Neurologische aandoeningen
Zoals M.S., Parkinson, C.V.A., dwarslaesie, hersenletsel of andere neuromusculaire aandoeningen.  Neurologische aandoeningen kunnen verschillende problemen geven. Zo zijn er vaak niet alleen problemen bij het bewegen, maar zijn er ook veranderingen in het denken. Bijvoorbeeld iemand met Parkinson heeft vaak niet alleen klachten bij het bewegen, maar heeft er ook last van dat het geheugen vermindert en het denken langzamer gaat.

Wat kan Ergotherapie hierin voor u betekenen?
Ergotherapie is er bij neurologische aandoeningen op gericht dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. Dagelijkse activiteiten die problemen geven en waar ergotherapie een oplossing voor kan bieden zijn onder andere: zelfverzorging, mobiliteit, transfers, het huishouden doen of de energieverdeling.

Naar boven

Chronische aandoeningen
Zoals problemen met de luchtwegen (COPD), klachten van het bewegingsapparaat, hartklachten, amputatie  of reumatische aandoeningen.  Een chronische aandoening heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het veroorzaakt beperkingen in de uitvoer van activiteiten op allerlei gebieden. Vaak kunt u minder activiteiten uitvoeren of neemt de deelname aan de maatschappij af.

Wat kan ergotherapie hierin voor u betekenen?
Ergotherapie is gericht op het verbeteren van het zelfstandig functioneren, wegnemen van belemmeringen, deelname aan het dagelijkse leven en behoud van kwaliteit van leven. Dagelijkse activiteiten die problemen geven en waar ergotherapie een oplossing voor kan bieden, hebben te maken met mobiliteit, zelfverzorging, het uitvoeren van huishoudelijke taken, ontspanning en sociale activiteiten.

Naar boven

Ouderdom
Bij het ouder worden kunnen problemen ontstaan die het functioneren beïnvloeden. Dit wordt veroorzaakt door lichamelijke veranderingen, psychische, sociale of maatschappelijke problemen, toenemend risico op vallen, snellere vermoeidheid, dementie, of een combinatie van deze klachten.

Wat kan ergotherapie hierin voor u betekenen?
Bij problemen als gevolg van het ouder worden richt ergotherapie zich op het veilig en zelfstandig kunnen en blijven functioneren in de eigen woonomgeving. De ergotherapeut geeft onder andere adviezen rondom valpreventie, woningaanpassing, zelfstandigheid behouden in de zelfverzorging, het verplaatsen buitenshuis of omgaan met vergeetachtigheid.

Naar boven