Wat is ergotherapie?

“Dankzij ergotherapie kan ik weer veel dingen zelf doen.”

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u dagelijkse activiteiten moeilijker of niet meer zelfstandig kunt doen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest of een ongeluk heeft gehad. Of u merkt dat naarmate u ouder wordt dat steeds meer zaken moeilijker gaan. Een ergotherapeut brengt samen met u in kaart waar u tegenaan loopt. Als er een goed beeld is van wat het probleem is, maken we samen een plan van aanpak. U leert bijvoorbeeld een activiteit anders uit te voeren, zodat het dan wel lukt om het zelf te doen. Voor andere activiteiten is het misschien nodig om een hulpmiddel te gebruiken. Maar het kan ook zijn dat er aanpassingen in uw woning gedaan moeten worden.

Samenwerking

De praktijkruimte is gevestigd binnen Gezondheidscentrum Gestel-Midden. Hierdoor zijn er nauwe contacten met andere zorgverleners.
Indien nodig vind er overleg plaats met uw huisarts, behandelend arts of fysiotherapeut. Natuurlijk pas als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

Heeft u een partner of wordt u ondersteund door een mantelzorger? Dan worden ook adviezen gegeven hoe hij of zij het beste met de situatie om kan gaan. Bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten anders uit te voeren en u zo beter te ondersteunen.

Bij u thuis of in de praktijk

Voor de behandelingen komen wij bij u thuis of we maken een afspraak in de praktijk.