Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend ergotherapeut te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de praktijk.

Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij de praktijk is aangesloten. Op de website www.klachtenloketparamedici.nl treft u informatie over de procedure en de te nemen stappen.