Registraties

Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Lid van de beroepsvereniging ergotherapie Nederland.

EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis.