Vergoeding

De basisverzekering vergoedt 10 uur per jaar aan ergotherapie-behandelingen. De kosten die in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar, komen ten laste van het verplichte eigen risico als u dit nog niet heeft gebruikt. Daarnaast kan het zijn dat uw aanvullende verzekering extra uren ergotherapie vergoedt. Ergotherapie Eindhoven heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van Caresq/ Aevitae/ Eucare. Verzekerden van Caresq/ Aevitae/ Eucare ontvangen de rekening van de behandeling zelf en kunnen deze indienen bij de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Voor clienten van de overige zorgverzekeraars geldt dat de rekening van de behandeling rechtstreeks naar de zorgvezekeraar wordt gestuurd.

Neem contact op met uw zorgverzekering voor vragen over het eigen risico, tarieven of als u wilt weten hoeveel uren ergotherapie u vergoed krijgt.

Verwijzing

Voor ergotherapie is geen verwijsbrief van een arts nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tijdens de eerste afspraak wordt een korte screening afgenomen. Tijdens de screening beoordeelt de ergotherapeut of ergotherapie de juiste behandeling is voor de problemen waar u tegen aanloopt en of we direct kunnen starten met de behandeling.


Wanneer u wel een verwijzing van uw arts heeft, kunt u ook direct contact opnemen voor een afspraak.